Oddział ZLP‎ > ‎

Kontakt

Adres oddziału
al. Wojska Polskiego 9 
65-077 Zielona Góra 
(gmach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida) 
Telefon do Zarządu Oddziału ZLP:
68/ 453 26 00 
(należ prosić o przekazanie wiadomości prezesowi lub wiceprezesowi)
Telefon do Zarządu Głównego ZLP (Warszawa):
22/ 826 57 85 (sekretariat prezesa)
22/ 828 39 19 (główna księgowa)

Adres e-mail
ogrodsztuk@wp.pl (prezes oddziału)
zlp.zgora@wp.pl (niewykorzystywany)

Facebook
ZLP Zielona Góra


Konto
Bank BGŻ S.A. 45 2030 0045 1110 0000 0256 9310 
Zielona Góra 

Forma prawna działalności
stowarzyszenie 

Rejestry
Krajowy Rejestr Sądowy - nr KRS: 0000151036 
Data rejestracji: 28 lutego 2003 r. 
Główny Urząd Statystyczny - nr REGON: 001094990 (z 20 października 1994 r.) 
Urząd Skarbowy - nr NIP: 525-15-75-203 

Finanse
Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej 
Organizacja nie prowadzi działalności odpłatnej

Dom Literatury


Dom Literatury w Warszawie. To jest nasza najważniejsza siedziba. Tu mieści się m.in. Zarząd Główny Związku Literatów Polskich (wysokie pięto) oraz hotelik (widoczne okna na poddaszu), z którego warto korzystać, a także biblioteka ZLP.
fot. Krystyna Konecka