Zarząd i kontakt

Zarząd Klubu

Halina Borowiec - przewodnicząca
Nadieżda Myszelnnik-Bembenek - wiceprzewodnicząca
Roman Ryś - skarbnik

Klub ma siedzibę w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Wrocławska 11, 68-200 Żary