Wydarzenia i sprawy niedawno minione

Lista zamknięta!
Oddział ZLP w Zielonej Górze, jako organizator, zamyka nabór kandydatur do corocznej Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza.
Termin zgłaszania kandydatów do Nagrody Literackiej upłynął 16 listopada 2020 r. Zgłoszenia należało przesyłać pocztą pod adresem: Związek Literatów Polskich, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra lub osobiście w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9.
Wkrótce oddział ZLP ogłosi - decyzję Kapituły Nagrody, czyli - nazwiska trzech osób nominowanych przez Kapitułę składającą się z laureatów lat poprzednich. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród (Nagroda główna jest finansowa) wcześniej planowano na piątek, 27 listopada 2020 r. o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Lubuskiej, ale już dziś wiadomo, iż gala odbędzie się w innym (dziś nieznanym) terminie. O którym powiadomimy!

Zgłoszono następujące kandydatury: 1/ Adam B. Wierzbicki "Ograć samego siebie" (poezja) Wyd. "Pro Libris", Zielona Góra 2018, 2/ Kamila Gieba "Lubuska literatura osadnicza jako narracja założycielska regionu"  Oficyna UZ, 3/ Agnieszka Ginko "Modlitwa spod znaku ryb" ,"Pro Libris" 2020, 4/ Marcin Radwański "Kolekcjoner" (proza) Wydawnictwo CM Warszawa 2020, 5/ Przemysław Piotrowski - za wszystkie dotychczas wydane książki (proza sensacyjna), 6/ Marcin Radwański "Natalia Carpetieri" (proza) Wyd. e-bookowo, Będzin 2018, 7/ Ireneusz K. Szmidt z okazji 85-lecia urodzin, za całokształt twórczości oraz działalność na rzecz gorzowskiego oddziału ZLP, 8/ Zofia Mąkosa "Dolina nadziei" (proza) - trzeci tom trylogii "Wendyjska Winnica" , 9/
Renata Diaków, Umarłam dla Ciebie, wyd. Font, Poznań 2019, 10/
Jolanta Pytel, Starość przez chwilę młoda, wyd. Pro Libris, Zielona Góra 2020
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Konkurs prozatorski im. Eugeniusza Paukszty - podsumowany
Zakończyła się 21 edycja konkursu literackiego im. E. Paukszty w Kargowej. Napłynęło 61 prac. Jury pod przewodnictwem Alfreda Siateckiego zdecydowało o przyznaniu I nagrody (1400 zł) Grzegorzowi Walczakowi z Warszawy. II nagrodę otrzymał Czesław Markiewicz z Zielonej Góry (900 zł), III nagrodę Patrycja Pelica z Warszawy. Dwa wyróżnienia (300 zł) przyznano: Danucie Urbańskiej z Warszawy i Małgorzacie Thiele ze Szczecina. Laureat pierwszego miejsca otrzymał ponadto Nagrodę Specjalną od Nadleśnictwa Babimost - Honorowe Obywatelstwo Leśniczówki Linie (miejsca gdzie tworzył patron konkursu).
Podsumowanie konkursu odbyło się 25 września w mediatece w Kargowej tylko w obecności jury, organizatorów oraz syna pisarza - Dominika Paukszty.
____________________________________________________________________________
Nasza walka o ulice

Od pięciu lat oddział Związku Literatów Polskich wspierany przez oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP walczy o nadanie ulicom w Zielonej Górze (i nie tylko) nazw, które będę nazwiskami znanych i zasłużonych zielonogórskich, lubuskich twórców. Pismo złożone pięć lat temu (sic!) na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej, kolejne pismo powtarzane w sekretariacie prezydenta nie odnoszą żadnego skutku. Szkoda.

A przecież w innych ośrodkach władze podeszły życzliwie do podobnej naszej inicjatywy.

Związek Literatów Polskich kilkanaście lat temu zwrócił się do władz samorządowych kilku miast związanych w różny sposób z naszymi nieżyjącymi już członkami oddziału ZLP. Skromne pismo do gminy Kargowa pięknie zaowocowało nadaniem miejscowej bibliotece imienia Eugeniusza Paukszty, pisarza który w latach 50. i 60. często bywał latem w Leśniczówce Linie (5 km od Kargowej), gdzie pisał powieści (m.in. utrwalające na kartach teren pogranicza regionów) i wypoczywał. Mało tego, właśnie w leśniczówce przejętej przez władze, urządzono skromną izbę pamięci i dom pracy twórczej! W okresie późniejszym jedna z ulic miasta otrzymała imię Paukszty.

Podobnie zdarzyło się w Babimoście, gdzie książnica nosi od lat imię Wiesława Sautera, który z kolei w Nowej Soli ma tablicę pamiątkową.

Czy w stolicy regionu nie można by podobnie pamiętać o lubuskich pisarzach? Poniżej zamieszczamy kilka pism wystosowanych do władz Zielonej Góry, które nie mogą się doczekać życzliwej realizacji.

                                                                          ***************************

                                                                                              Zielona Góra, 14 sierpnia 2012 r.

 Związek Literatów Polskich - oddział w Zielonej Górze

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP - oddział w Zielonej Górze

                                                                                                   Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                     Zielona Góra

                                                                                                      Adam Urbaniak

We wrześniu tego roku mija 60 lat od powstania w Zielonej Górze samodzielnej redakcji „Gazety Zielonogórskiej”, poprzedniczki „Gazety Lubuskiej”, a także 55 lat od ukazania się pierwszego numeru lubuskiego pisma społeczno – kulturalnego „Nadodrza”. 21 stycznia 1957 r. uruchomiono Regionalną Rozgłośnię Polskiego Radia w Zielonej Górze, zatem i to medium ma za sobą 55 lat istnienia. Natomiast jesienią ubiegłego roku minęło 50 lat od utworzenia zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

Zielona Góra od wielu lat stanowi wyróżniający się prasowy i radiowy, a obecnie także telewizyjny ośrodek dziennikarsko – literacki, który posiada znaczący wpływ na kulturalny i społeczny rozwój miasta. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić jakąkolwiek działalność od gospodarczej po sportową bez wsparcia mediów, bez medialnej reklamy dorobku, walorów turystycznych i perspektyw Zielonej Góry. Niektórzy dziennikarze i literaci – a stwierdzamy to z perspektywy czasu – swoją twórczością i działalnością obywatelską zasłużyli się na głębsze utrwalenie pamięci o nich w mieście, któremu często oddali całe lata swojego dziennikarskiego i pisarskiego życia, swojego zaangażowania w niemal wszystkie przedsięwzięcia na rzecz Winnego Grodu. Jedną z form takiego uczczenia mogłoby być nazwanie ulicy, ronda, skweru, czy parku ich imieniem, albo upamiętnienie w inny, trwały sposób (słynne ławeczki), co praktykowane jest w kilku miastach w kraju np. w Łodzi , Katowicach, Poznaniu, ale także w naszym regionie, Świebodzinie, Gorzowie, Żarach.

W związku z powyższym, jako zarządy największych w Zielonej Górze i województwie stowarzyszeń twórczych, dziennikarskiego i literackiego, proponujemy uhonorowanie przez Radę Miasta następujących twórców (dziennikarzy i literatów) związanych z miastem: Henryka Ankiewicza - Andabaty, Ryszarda Rowińskiego, Bolesława Solińskiego, Wiktora Lemiesza, Eugeniusza Paukszty, Tadeusza Jasińskiego, Alicji Zatrybówny, Ireny Kubickiej, Zygmunta Trziszki, Andrzeja K. Waśkiewicza.

Znając życzliwość Rady Miasta dla różnych kulturotwórczych inicjatyw wyrażamy głębokie przekonanie, że nasza inicjatywa spotka się ze zrozumieniem i życzliwością, i zostanie pozytywnie rozpatrzona. W razie pytań i wątpliwości służymy wszelkimi informacjami.

                                               Z poważaniem -

                                               (tu pieczęcie i podpisy prezesów oddziałów)

W załączeniu: życiorysy kandydatów wraz z uzasadnieniem

                                                            **********************************************                      

                                                                        Zielona Góra, 20 kwietnia 2016 r.

                                                                                                           Prezydent Zielonej Góry

                                                                                                          Janusz Kubicki

 Szanowny Panie Prezydencie,

niedawno, 3 marca, otrzymaliśmy od Pana piękne pismo z okazji Międzynarodowego Dnia Pisarzy. Na wszelki wypadek załączamy jego kopię. Chcemy się zwłaszcza odwołać do pańskich słów, które brzmią: „najczęściej zapominamy o pisarzach”.

O co nam chodzi? Otóż, jak mówi pieczęć Urzędu Miasta Zielona Góra (Departament Prezydenta Miasta Biuro Prezydenta Miasta) na kopii naszego dokumentu z „10.09.2012”, wpłynęło wówczas do Pana pismo właśnie w sprawie pisarzy. I dziennikarzy. Pisaliśmy je bowiem wspólnie, oddział zielonogórski Związku Literatów Polskich i oddział zielonogórski Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. W obszernym piśmie i jeszcze obszerniejszym uzasadnieniu zwracaliśmy się z prośbą o pamiętanie o ważnych postaciach zielonogórskiego życia duchowego: dziennikarzach i literatach. Wskazaliśmy kilkanaście nazwisk z myślą, że ich nazwiskami zostaną nazwane ulice w Zielonej Górze. Na pewno na to zasłużyli. Dziennikarze: Henryk Ankiewicz - Andabata, Ryszard Rowiński, Alicja Zatrybówna, Irena Kubicka, Wiktor Lemiesz. Do nich, niestety, dołączyła w ostatnim czasie Eugenia Pawłowska, znana powszechnie jako Żenia, pisująca felietony, jako Snobka. Dodajmy: honorowa obywatelka miasta. Piękną mowę nad jej mogiłą wygłosiła niedawno pani wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Do dziennikarzy dodajemy literatów, to: Eugeniusz Paukszta, wilnianin i poznaniak, ale autor na wskroś lubuski, Tadeusz Jasiński, Bolesław Soliński (obaj naczelni „Nadodrza”), Zygmunt Trziszka i Andrzej K. Waśkiewicz.  

Wkrótce miną cztery lata od złożenia naszego podania do Pana Prezydenta. Liczymy, że sprawa jest nadal aktualna i w najbliższym czasie doczeka się rozwiązania. Bo, jak pan to ujął: „czas to zmienić. Od razu.” 

                                                                                  Z wyrazami szacunku

                                                                                  (tu podpis prezesa i pieczęć) 

                                                                              **********************************

W ostatnich dniach zmarł Janusz Koniusz, postać niezwykle zasłużona dla życia kulturalnego Zielonej Góry...

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++