Aktualności

XXII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. E. Paukszty

Mała ojczyzna - pogranicze kultur

Biblioteka Publiczna w Kargowej - przy współpracy: Stowarzyszenia Gmin RP Region Kozła, Związku Literatów Polskich oddział w Zielonej Górze, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze – zaprasza do udziału w XXII konkursie prozatorskim im. E. Paukszty. Hasło obowiązujące w konkursie i kryterium oceny brzmi: „Mała ojczyzna - pogranicza kultur”.

Uczestnikami konkursu mogą być wszyscy twórcy, bez względu na przynależność do organizacji literackich lub brak takowej, bez ograniczeń wiekowych (w sytuacji, gdy uczestnik jest niepełnoletni, załączone powinno być oświadczenie jego prawnego opiekuna o wyrażeniu zgody na udział w konkursie). Podstawą udziału w rywalizacji jest nadesłanie pod adresem organizatora nigdzie wcześniej nie publikowanego tekstu prozatorskiego (opowiadania, noweli, eseju, recenzji, publicystyki, wspomnienia itp.) w objętości do 10 stron znormalizowanego maszynopisu (druku komputerowego; 1800 znaków na stronie). Należy ten tekst przesłać organizatorom na nośniku elektronicznym (płyta CD, USB).

Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego). Jury powołane przez organizatora rozpatrzy nadesłane teksty i przyzna nagrody pieniężne. Ostateczny podział wyróżnień finansowych zależy od decyzji jury.

W zaklejonej kopercie, oznaczonej godłem należy dołączyć swoje dane: nazwisko, imię, wiek, adres, telefon, bank, numer konta bankowego oraz oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępne na stronie www.biblioteka.kargowa.pl)

Adres organizatora: Biblioteka Publiczna im. E. Paukszty, ul. Słodowa 2, 66-120 Kargowa, e-mail: gbp@kargowa.pl.

Przesyłki należy adresować dodając na kopercie hasło „Mała ojczyzna - pogranicza kultur”.

 =================================================

AGNIESZKA GINKO z Nagrodą im. A.K. Waśkiewicza
 W piątek, 12 lutego br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze odbyło się uroczyste wręczenie dorocznej Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Jury, pod przewodnictwem prof. Małgorzaty Mikołajczak, przyznało tę nagrodę poetce Agnieszce Ginko za tomik wierszy "Modlitwa spod znaku ryb". Dwie nominacje do Nagrody otrzymali Kamila Gieba i Marcin Radwański.
Wcześniej odbyło się odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Januszowi Koniuszowi na jego domu przy al. Niepodległości 35 w Zielonej Górze.

UWAGA: Szczegóły uroczystości w "szufladzie" NAGRODA LITERACKA im. Andrzeja. K. Waśkiewicza
++++++++++++++++++++++=======================
Nagroda "Winiarki"
dla naszego oddziału ZLP!!!
W środę, 28 października 2020 r. w bibliotece wojewódzkiej im. Norwida odbyła się gala Nagrody Literackiej "Winiarka". Laury przyznaje Towarzystwo Miłośników Zielonej Góry "Winnica".
W tym roku po raz pierwszy przyznano nagrodę zbiorową, którą otrzymał właśnie nasz oddział  ZLP. Warto dodać, iż nagrodę indywidualną "Winiarki" otrzymał poeta i plastyk Władysław Klępka, również członek oddziału zielonogórskiego ZLP. Oby tak dalej!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

"PASJE LITERACKIE"

Ukazał się nowy numer "Pasji Literackich" - pisma oddziału ZLP i WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze redagowanego przez Marcina Radwańskiego (na zdjęciu). Promocja numeru odbędzie się 20 listopada 2020 r., podczas festiwalu "Proza poetów" w WiMBP.

+++++++=====================+++++++++++++++++++============

TABLICA PAMIĄTKOWA Michała Kaziowa - wmurowana
W poniedziałek,14 września, z inicjatywy Związku Literatów Polskich odbyła się w Zielonej Górze uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Michałowi Kaziowowi.
Tablicę umieszczono na elewacji budynku przy ul. Sucharskiego 12, gdzie ociemniały i bezręki pisarz mieszkał przez niemal ćwierć wieku (1974-2001), najpierw z Haliną Lubicz-Kirszke, a następnie z małżonką Stefanią.
Odsłonięcia tablicy dokonali wspólnie - wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki, wdowa po pisarzu Stefania Kaziów i Robert Rudiak - prezes oddziału ZLP. Obecni byli także pisarze, działacze kultury, rodzina, znajomi i sąsiedzi, m.in. poeta i krytyk Czesław Sobkowiak z SPP, długoletni sekretarz Kaziowa, prozaik i i dziennikarz Alfred Siatecki z ZLP i prof. dr hab. Wiesław Hładkiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Moment odsłonięcia tablicy na bloku przy ul. Sucharskiego

Przemawiają prezes oddziału ZLP Robert Rudiak i wiceprezydent miasta Dariusz Lesicki=======================================================

Koleżanki i Koledzy,

trzymajcie się dzielnie w "czasie marnym"! Przede wszystkim nie dajcie się zjeść panice, propagandzie strachu, która się rozlewa oficjalnie i podziemnie, i obezwładnia wielu. Nie dajcie się! Nie siedźcie przed telewizorem, nie słuchajcie wiadomości, nie warto. To co tam mówią jest bardzo toksyczne. Natomiast być może ten czas jest, paradoksalnie, okazją do skupienia się na twórczości, na przygotowaniu do druku książek. Warto go wykorzystać.

***************************************************************************
Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy (w ZSRR): Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.