Aktualności

50-lecie twórczości Alfreda Siateckiego

W czwartek (5 grudnia 2019) w bibliotece im. Norwida odbył się benefis pisarza i dziennikarza oraz redaktora Alfreda Siateckiego. Członka oddziału ZLP w Zielonej Górze.

Na uroczystość przybył prezydent miasta Janusz Kubicki, który odznaczył benefisanta medalem Za zasługi dla Zielonej Góry. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego wystąpiła Iwona Peryt-Gierasimczuk, a pod koniec spotkania Leszek Kania uhonorował dyplomem jednego z ważnych autorów wydawanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej. Spotkanie było podzielone na cztery części, w których pytania jubilatowi zadawali jego koledzy z dawnej pracy w „Gazecie Lubuskiej” lub koleżanki z innych dziedzin. Dlaczego właśnie teraz A. Siatecki świętował?

- Debiutowałem 50 lat temu w tygodniku „Wiadomości Zachodnie”, wydawanym w Szczecinie, gdzie wtedy studiowałem. Opowiadanie „Poranek” ukazało się 25 października 1969 r. – mówi. I właśnie od tego momentu liczone jest 50-lecie twórczości. Wcześniej, bo w czerwcu 1968 r., w „Głosie Szczecińskim” pojawił się jego pierwszy tekścik dziennikarski. A później publikował kolejne teksty prozatorskie. Choć, co dziwne, w 1972 r. w „Nadodrzu” ukazało się opowiadanie „Głupi Stach” z informacją „Debiut”. Niedługo po tym Hilary Kurpanik przeczytał opowiadanie na antenie Radia Zielona Góra. Pierwsza książka, zbiór opowiadań „Podzwonni ręczniacy”, wyszła w 1980 r. w wydawnictwie „Iskry”. - Dotąd ukazały się 32 książki z moim nazwiskiem na okładce – przyznaje Alfred. - W 22 pracach zbiorowych są moje opowiadania. Jako dziennikarz napisałem co najmniej 20 tys. tekstów (może i więcej) bardzo długich, długich i króciutkich, tzn. reportaży, wywiadów artykułów publicystycznych, informacji, notek.

Na zakończenie imprezy jubilat pokroił wielki tort informujący o tymże 50-leciu. Gratulacje!

Alfred Siatecki odznaczany przez prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Nagroda Literacka im. A.K.Waśkiewicza

Prof. Mikołajczak uhonorowana

 W piątek, 29 listopada br., w Muzeum Ziemi Lubuskiej odbyła się 10. Gala wręczenia Nagrody Literackiej im. Andrzeja K. Waśkiewicza.

 Kilkadziesiąt osób zgromadzonych w sali witrażowej muzeum przed częścią oficjalną wysłuchało wpierw dwóch głosów promujących najnowsze wydawnictwa oddziału Związku Literatów Polskich w Zielonej Górze. Wiceprezes Marcin Radwański przedstawił najnowsze dziecko oddziału, skromne jeszcze pismo pt. „Pasje Literackie”, którego był inicjatorem i redaktorem. Następnie Eugeniusz Kurzawa, jako kierownik projektu serii Zeszytów biobibliograficznych ZLP, zaprezentował dwie najnowsze prace z tego cyklu (dostępne bezpłatnie dla obecnych), mianowicie „Mieczysław J. Warszawski” w opracowaniu dr Mirosławy Szott oraz własną, autorską pozycję bibliograficzną. Zapowiedział, że jeszcze w 2019 r. ukaże się trzecie, aż 500-stronicowe dzieło „Andrzej K. Waśkiewicz” w opracowaniu Anny Sobeckiej.

Następnie sekretarz Kapituły Nagrody im. Andrzeja K. Waśkiewicza, Alfred Siatecki, odczytał protokół. „W środę, 6 listopada, obradowała Kapituła Nagrody ZLP im. Andrzeja K. Waśkiewicza. Przewodniczący - Jerzy Beniamin Zimny (Poznań), Alfred Siatecki (sekretarz), Robert Rudiak, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Władysław Klępka, Jolanta Pytel”. Spośród kilkunastu zgłoszonych do tego wyróżnienia nominowano trzy osoby. Zostały nimi: Agnieszka Ginko, Janusz Łastowiecki i Małgorzata Mikołajczak. Decyzją jurorów w tajnym głosowaniu najwięcej pozytywnych głosów otrzymała prof. Małgorzata Mikołajczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Wręczenia nagród, dyplomów i rzeźb aniołów (a główną nagrodą jest szklana statuetka z wtopionym autografem A.K. Waśkiewicza) dokonali: Anna Sobecka – żona patrona Nagrody oraz prezes oddziału dr Robert Rudiak. Następnie głos zabrała M. Mikołajczak dziękując za wyróżnienie, podkreślając że świadczy ono o zbieżności jej działań, jako literaturoznawczyni, z ocenami „przedmiotów badań”, czyli pisarzy zasiadających w Kapitule. Laudację na cześć laureatki wygłosił E. Kurzawa przypominając wspólne ongiś (i w efekcie udane) zabiegi o podjęcie badań nad literaturą lubuską.

W dalszej części wieczoru okazało się, iż Zarząd Oddziału ZLP przygotował zebranym (a przede wszystkim „wywołanemu do odpowiedzi”) dwie niespodzianki. Włodzimierz Kwaśniewicz, inicjator uchwały podjętej już z górą pół roku wcześniej, wręczył E. Kurzawie dyplom honorowego prezesa oddziału. Następnie dr R. Rudiak poinformował o decyzji utworzenia kolejnej nagrody literackiej, której patronem został Janusz Koniusz. Pierwszym laureatem został… E. Kurzawa. Po kwiatach, podziękowaniach, wreszcie odbyła się prapremiera filmu o A. K. Waśkiewiczu pt. „To, co zostało” wg pomysłu R. Rudiaka autorstwa Justyny Poniatowskiej. Film trwał 40 minut. O Waśkiewiczu opowiadali jego przyjaciele, koledzy, inni poeci i krytycy. Projekcję zakończyły brawa. I na tym też skończył się ten bogaty we wrażenia wieczór.

Laureaci AD 2019 (w środku): Agnieszka Ginko, Małgorzata Mikołajczak, Janusz Łastowiecki. Obok nich stoją (z lewej): Eugeniusz Kurzawa, Robert Rudiak oraz (z prawej): Anna Sobecka.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Warsztaty pisarskie

W filii nr 1 zielonogórskiej biblioteki wojewódzkiej odbyło się spotkanie z dwiema pisarkami lubuskimi, Zofią Mąkosą i Hanną Bilińską-Stecyszyn. Moderował Eugeniusz Kurzawa

Z zapowiedzi wynikało, że będzie to spotkanie warsztatowe. Jednakże – jak się potem okazało z przebiegu wydarzenia – chodziło raczej o przybliżenie czytelnikom warsztatowej strony twórczości obu pań, a nie uczenie pisania. Moderator wyjaśnił na wstępie, że chce w ten sposób zainspirować do tworzenia licznie podejmujące się „sprzedawania” swoich wspomnień, przemyśleń panie z zielonogórskiego uniwersytetu trzeciego wieku, z klubu literackiego „Oksymoron” i wszelkich innych, zainteresowanych. Obie bowiem pisarki mają wiele wspólnego z osobami podejmującego próby wspominkowe, prozatorskie np. na łamach pisma ZUTW „Inspiracje”. Skończyły bowiem Wyższą Szkołę Pedagogiczną, pracowały przez całe życie jako nauczycielki, a debiutowały jako pisarki będąc na emeryturze. Ta „wspólnota losów” powinna wszystkim zainteresowanym podpowiedzieć, iż w zwłaszcza na emeryturze można stworzyć poczytne i autentyczne dzieło literackie.

Każda z dwóch pań odpowiadała na te same pytania moderatora. Kiedy pisze (pora dnia), czym pisze (obie wykorzystują laptop), czy szkicuje wcześniej zarys szykowanego tematu, czy wykreśla niepasujące fragmenty, etc. Pytań było wiele, trwały przez ponad godzinę, zadawane były również z sali. Trudno orzec, czy pokłosiem spotkania będą narodziny kolejnych pisarek, jednakże uczestnicy wieczoru opuszczali salę biblioteki zadowoleni.

Spotkanie warsztatowe z Zofią Mąkosą i Hanną Bilińską-Stecyszyn. Zapowiada Magda Bugaj, kierowniczka filli nr 1 biblioteki wojewódzkiej im. Norwida.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Laureat z ZLP

Gala wręczenia „Winiarki”

29 października br. w bibliotece wojewódzkiej im. C. Norwida w Zielonej Górze odbyła się doroczna gala Zielonogórskiej Nagrody Literackiej „Winiarka”.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Miłośników Zielonej Góry „Winnica”. Od pięciu lat przyznaje swoje laury. Najważniejszym jest uhonorowanie osoby zasłużonej dla literatury i życia pisarskiego w Winnym Grodzie. Ale jest również interesująca nagroda specjalna – przyznawana za zwycięstwo w konkursie literackim na utwór o Zielonej Górze. Nagrodą jest wydanie przez SMZG „Winnica” – rok później – książki przygotowanej przez zwycięzcę. W ub. roku w tej kategorii wygrały utwory Anny Konstanty z Gubina, która podczas gali otrzymała z rąk prezesa Ryszarda Błażyńskiego pierwszy egzemplarz swojej książki (zbioru opowiadań) „Cztery do kwadratu”. W tym roku konkurs na utwór zielonogórski wygrał Adam Żuczkowski z Wolsztyna (przygotował zestaw wierszy) i on za rok będzie się cieszył z wydanej przez „Winnicę” książki, prawdopodobnie poetyckiej.

Natomiast główną nagrodę jury pod przewodnictwem R. Błażyńskiego przyznało Eugeniuszowi Kurzawie „poecie, publicyście, wieloletniemu prezesowi zielonogórskiego oddziału ZLP, animatorowi licznych poczynań kulturalnych, (…) w ostatnich latach oddanemu idei powołania w Zielonej Górze placówki archiwalno-badawczo-muzealnej poświęconej literaturze lubuskiej” – jak mówił fragment uzasadnienia. I rzeczywiście w swojej wypowiedzi laureat mówił właśnie o tym, że warto aby miasto Zielona Góra przejęło mieszkanie po zmarłym poecie Januszu Koniuszu i urządziło tam – we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim – tego rodzaju instytucję.

W ramach imprezy promowano ponadto dwa tytuły. Stowarzyszenie swoje pismo „Na Winnicy”, kolejny, szósty numer, zaś oddział Związku Literatów Polski pierwszy numer nowego periodyku „Pasje Literackie”.

Eugeniusz Kurzawa ze statuetką "Winiarki"

***************************************************************************

Czy w Zielonej Górze powstanie placówka archiwalno-muzealna?

Czterech laureatów z ZLP!

Tego jeszcze nie było! Aż czterech członków zielonogórskiego oddziału ZLP zostało w tym roku laureatami Nagrody Kulturalnej Miasta Zielona Góra przyznanej przez prezydenta.

We wtorek, 10 września, w pałacu w Starym Kisielinie (czyli dzielnicowym domu kultury) odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej Zielonej Góry, podczas której wręczono laury. Uhonorowani zostali: Władysław Klępka, Robert Rudiak, Alfred Siatecki i Eugeniusz Kurzawa. Nagrodę (a właściwie dyplom) wręczył wraz z różą prezydent Janusz Kubicki. Wcześniej każdy z twórców został w dość oryginalny, poetycki sposób zaprezentowany. Poza pisarzami wyróżniono również znakomitych plastyków, muzyków, słowem twórców zasłużonych dla miasta. Spotkanie zakończył krótki koncert, po którym zaproszono na poczęstunek i zwiedzanie odnowionego pałacu.

Korzystając z jedynej i niepowtarzalnej okazji, że na sali był prezydent, jak i wszyscy radni, Eugeniusz Kurzawa wygłosił apel do władz w sprawie powołania w mieście placówki archiwalno-badawczo-muzealnej poświęconej literaturze. Powiedział m. in., że jesteśmy obecni w Zielonej Górze zaledwie 74 powojenne lata. I nasze, polskie ślady są tutaj niezbyt jeszcze wyraźnie zaznaczone. Dlatego warto dbać o te nieliczne, które zostawili twórcy, w tym wypadku pisarze, tacy jak Michał Kaziów, Janusz Koniusz, Anna Tokarska, Andrzej K. Waśkiewicz, Mieczysław Warszawski i inni, którzy już odeszli. E. Kurzawa nawoływał do zadbania o niepowtarzalne pamiątki pozostałe po M. Kaziowie, o archiwum J. Koniusza, A. Waśkiewicza i pozostałych kolegów. Opowiedział, jak to w mieszkaniu J. Koniusza w okresie powojennym czekali na pociąg do Warszawy – po spotkaniach autorskich w Zielonej Górze – Mieczysław Wańkowicz, czy Julian Przyboś i inni wybitni pisarze polscy. Nie dziw zatem, iż mieszkanie przy al. Niepodległości 35 nosi do dziś aurę tamtych twórców. Dlatego właśnie w nim warto by urządzić wspomnianą placówkę, zdeponować dorobek literacki pisarzy z miasta i regionu, badać i pielęgnować. E. Kurzawa wspomniał, że córka J. Koniusza – Donata Koniusz, skłonna byłaby oddać to mieszanie na ów zbożny cel. Czy jest szansa, że zostanie on zrealizowany? Sprawą zainteresowali się niektórzy radni. Oby się udało. Zielona Góra i jej literatura na pewno na to zasługują.

Prezes oddziału ZLP Robert Rudiak odbiera gratulacje z rąk Bachusa obecnego na uroczystości---------------------------------------------------------------------------

Po Walnym Zebraniu Oddziału ZLP w Zielonej Górze


W sobotnie południe, 30 marca br., w sali Pro Libris biblioteki wojewódzkiej im. Norwida rozpoczęło się Walne Zebranie oddziału ZLP podsumowujące kadencję 2015-2019 połączone z wyborem nowych władz. W spotkaniu uczestniczyło 16 członków na 28 należących do oddziału. A zatem było kworum, które mogło prawomocnie podejmować wszelkie decyzje.

Po sprawozdaniu prezesa Eugeniusza Kurzawy i sprawozdaniu finansowym skarbnika Roberta Rudiaka swoje sprawozdania złożyli przewodniczący komisji rewizyjnej Włodzimierz Kwaśniewicz i przewodnicząca sądu koleżeńskiego Dorota Muszyńska. Prowadzący obrady Alfred Siatecki przeprowadził głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego zarząd.

Następnie odbyły się wybory władz. Pełniący funkcję prezesa od 23 lat Eugeniusz Kurzawa nie przyjął propozycji ponownego kandydowania na funkcję prezesa. Zgłosił natomiast kandydaturę Roberta Rudiaka, który w wyniku tajnego głosowania został nowym prezesem. Ponadto do nowego zarządu weszli: Marcin Radwański – jako wiceprezes, Katarzyna Jarosz-Rabiej jako sekretarz, Włodzimierz Kwaśniewicz – jako skarbnik i Jolanta Pytel jako członkini zarządu.

Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Alfred Siatecki (poza tym weszli też Krzysztof Jeleń i Agnieszka Ginko), przewodniczącym sądu koleżeńskiego został Władysław Klępka (poza nim weszli też Dorota Muszyńska i Eugeniusz Kurzawa). Oprócz tego wybrano 6 delegatów na Zjazd ZLP, który się odbędzie w Warszawie 8 czerwca. Są to: Robert Rudiak, Jolanta Pytel, Katarzyna Jarosz-Rabiej, Eugeniusz Kurzawa, Marcin Radwański i Władysław Klępka.

W punkcie wolne głosy i wnioski W. Kwaśniewicz zaproponował, aby przyznać Eugeniuszowi Kurzawie tytuł honorowego prezesa co przyjęto przez aklamację. Na tym obrady zakończono.

Po zakończeniu obrad literaci - za swoje składkowe pieniądze - zjedli wspólny obiad.

Fot. Agnieszka Ginko-Humpries
Zarząd oddziału w nowym składzie.

========================================================

***************************************************************************

Haniebne decyzje rządzących

LIKWIDACJA NAZW ULIC UPAMIĘTNIAJĄCYCH WYBITNYCH POLSKICH PISARZY

Łódź: Likwidacja ulic: Rudnickiego, Szenwalda, Kruczkowskiego, Standego, Wandurskiego. Woj. dolnośląskie: Wrocław, Chojnów, Dzierżoniów, Marcinowice, Oborniki Śląskie, Polanica Zdrój, Świdnica, Wałbrzych – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Woj. śląskie: Katowice – likwidacja pl. Szewczyka, Częstochowa – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Mysłowice – likwidacja ul. Rudnickiego, Ruda Śląska – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Zabrze – likwidacja ulic Kruczkowskiego i Szenwalda, Racibórz – likwidacja ul. Kruczkowskiego, Łazy – likwidacja ul. Kruczkowskiego. Woj. wielkopolskie: Środa Wlkp., Września – likwidacja ulic Kruczkowskiego. Warszawa: Likwidacja ul. Kruczkowskiego. (wykaz sporządzony przez Grzegorza Wiśniewskiego z ZG ZLP na podstawie artykułów i notatek prasowych, być może niepełny)

„PISARZE WYKLĘCI”  umieszczeni w 2017 r. na liście IPN; warto zwrócić uwagę na niektóre daty i miejsca śmierci pisarzy: Julian BRUN - ur. 21. IV. 1886 r. w Warszawie, zm. 28. IV. 1942 r. w Saratowie; Bruno JASIEŃSKI - ur. 17. VII. 1901 r. w Klimontowie koło Sandomierza, zm. 17. IX. 1938 r. w Moskwie; Leon KRUCZKOWSKI - ur. 28. VI. 1900 r. w Krakowie,  zm. 1. VIII. 1962 r. w Warszawie; Lucjan RUDNICKI - ur. 2. I. 1882 r. w Sulejowie k. Piotrkowa Trybunalskiego, zm. 8. VI. 1968 r. w Warszawie; Stanisław Ryszard STANDE - ur. 16. XI. 1897 r. w Warszawie,  zm. 1. XI. 1937 r. w ZSRR; Lucjan SZENWALD  -  ur. 13. III. 1909 r. w Warszawie,  zm. 22. VIII. 1944 r. koło Kurowa pod Lublinem; Wilhelm SZEWCZYK  -  ur. 5. I. 1916 r. w Czuchowie koło Rybnika,  zm. 8. VI. 1991 r. w Katowicach.